Eidsbotn Fysioterapi – del av Levanger Spesialistsenter

Eidsbotn Fysioterapi, Levanger Spesialistsenter, Moafjæra 8B, 7606 Levanger

Eidsbotn Fysioterapi er et arbeidsfellesskap mellom avtalefysioterapeutene Margreet Hartmann og Berit Ianssen.

Vi har hver vår spesialitet og har 50% driftsavtale med Levanger kommune.

Fysioterapeut Margreet Hartmann

Tirsdag, onsdag og torsdag kl 9 – 15

Spesialkompetanse i komplett lymfødembehandling

Avtalefysioterapeut – HELFO’s takster

  1. Spesial kompetanse i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling
  2. AktivA fysioterapeut.

Hva er lymfødem?

Lymfødem er en opphopning av proteinrik væske i kroppen som følge av redusert tilbake strøm av lymfe. Vanligste årsaker er arv, kreftsykdom, kirurgi eller strålebehandling.

Jeg kan tilby lymfødembehandling. Den består av:

  • Kompresjonsbehandling i form av bandasjer og spesial tilpassede kompresjonsplagg.
  • Spesiell massasjeteknikk, kjent som manuell lymfedrenasje, dette stimulerer strømningen i det lymfatiske systemet og reduserer der med hevelsen.
  • Øvelser, muskelbruk i affiserte ekstremitet bedrer lymfesirkulasjonen.
  • Råd om hudpleie

Hva er AktivA – Aktiv med Artrose?

Hensikten er å gi pasienter med kne- og/eller hofte artrose, tidlig i sykdomsfasen, et behandlingstilbud i tråd med internasjonale retningslinjer hvor det vektlegges informasjon, trening og vektreduksjon (hvis nødvendig).

http://aktivmedartrose.no/

Ta kontakt:

Tlf 92240320
margreet.hartmann@yahoo.no

Fysioterapeut Berit Ianssen

Mandag, tirsdag og annenhver fredag  kl 9 – 16

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF

Avtalefysioterapeut – HELFO’s takster

Hva er psykomotorisk fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Se for øvrig www.fysio.no  Psykomotorisk fysioterapi

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi

Informasjonsfilm om psykomotorisk fysioterapi:

https://www.youtube.com/watch?v=QP53IfuxnC4

Bevegelsesgrupper på prinsipper fra psykomotorisk fysioterapi

Hver mandag kl 19.15 i gymsalen på psyk Sykehuset Levanger i vinterhalvåret.

Full egenbetaling/ikke del av frikort

Se www.movephysiotherapy.no

Ta kontakt:

Tlf/SMS 40 24 20 31
berit.ianssen@ntebb.no