Eidsbotn Fysioterapi – del av Levanger Spesialistsenter

Eidsbotn Fysioterapi, Levanger Spesialistsenter, Moafjæra 8C, 7606 Levanger

Eidsbotn Fysioterapi er et arbeidsfellesskap mellom avtalefysioterapeutene  Berit Ianssen og Kristin Waadal Hansen.

Vi har hver vår spesialitet og har 50% driftsavtale med Levanger kommune.

Fysioterapeut Berit Ianssen

Mandag, tirsdag og annenhver fredag  kl 9 – 16

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF

Avtalefysioterapeut – HELFO’s takster

Hva er psykomotorisk fysioterapi?
Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over lengre tid og gi smertetilstander i muskel, skjelett og sener. Livsbelastninger, stress, traumatiske opplevelser og vedvarende belastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Se for øvrig www.fysio.no  Psykomotorisk fysioterapi

https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi

Informasjonsfilm om psykomotorisk fysioterapi:

https://www.youtube.com/watch?v=QP53IfuxnC4

Bevegelsesgrupper på prinsipper fra psykomotorisk fysioterapi

Hver mandag kl 15:15 i gymsalen på psyk Sykehuset Levanger i vinterhalvåret.

Helforefusjon/ del av frikort.

Se www.movephysiotherapy.no

Ta kontakt:

Tlf/SMS 40 24 20 31
berit.ianssen@ntebb.no

Fysioterapeut Kristin Waadal Hansen

Til stede: mandag og onsdag kl 8 – 15

Jeg har erfaring fra institutt, kommune, sykehus og rehabilitering. 

Har ulike kurs innen bl.a muskel- og skjelett, nevrologi og kreft.

Spesialkompetanse i komplett lymfødem- og lipødembehandling

Avtalefysioterapeut – HELFO’s takster

Hva er lymfødem?

Lymfødem er en opphopning av proteinrik væske i kroppen som følge av redusert tilbake strøm av lymfe. Vanligste årsaker er arv, kreftsykdom, kirurgi eller strålebehandling.

Lymfødembehandling. Den består av:

  • Kompresjonsbehandling i form av bandasjer og spesial tilpassede kompresjonsplagg.
  • Spesiell massasjeteknikk, kjent som manuell lymfedrenasje, dette stimulerer strømningen i det lymfatiske systemet og reduserer der med hevelsen.
  • Øvelser, muskelbruk i affiserte ekstremitet bedrer lymfesirkulasjonen.
  • Råd om hudpleie

Hva er lipødem?

Lipødem kjennetegnes av en uvanlig smertefull opphoping av fettceller, nesten utelukkende hos kvinner. Årsaken er ukjent.

Tiltak ved lipødem:

  • Kompresjonsbehandling
  • Vektkontroll
  • Fysisk aktivitet

Ta kontakt:

Tlf 92427443